Project Manager - Product information management (PIM)

Functie

Beschrijving context en opdracht:


Situering:
Het gaat over het opnemen van de PM rol binnen het groepsprogramma Product Informatie Management (PIM). Dit programma draagt bij aan de uitwerking van 1 van de 4 capabilities waarvoor het service center waartoe je zal behoren aan meewerkt.


Doel van het PIM Groepsprogramma:
Doelstelling van het PIM groepsprogramma is het opzetten van een geïntegreerde product informatie waardenketen zodat :

 • Deze informatie betrouwbaar is om onze klanten te informeren;
 • Deze informatie betrouwbaar is voor het nemen van beslissingen;
 • Deze informatie betrouwbaar is voor de efficiëntie van onze processen.

In het kader van het PIM programma is een nieuw Product Informatie Model ontwikkeld dat onze klant in staat stelt om flexibeler en efficiënter gebruik te kunnen maken van product informatie, zowel in onze systemen als in onze processen. Voor het technisch inrichten van het nieuwe Product Informatie Model is gekozen voor het STEP pakket van Stibo.


De projecten zijn gebundeld in drie tracks:

 • ‘Content & Kwaliteit’: deze track bevat meerdere projecten, die zowel instaan voor het inrichten van het Product Masterdata model in de applicatie STEP, het binnenhalen van de productgegevens voor Nationale Merken (NM) gebaseerd op de GDSN standaard van GS1 en voor Eigen Merken (EM) via een aparte supplier portal (grotendeels ook gebaseerd op hetzelfde GDSN model), alsook het verbeteren van de data kwaliteit & reporting.
 • ‘Organisatie & Governance’: bevat projecten, die instaan voor het oprichten en inrichten van een Service Center Product Informatie, dat groepsbreed zal instaan voor het beheer en de dienstverlening rondom Product Informatie.
 • ‘Core Services Product Information’: bevat projecten, die via Service Oriented Architecture en releasematig Product Informatie services opleveren aan de afnemers binnen de organisatie.

De projectteams werken binnen en over de tracks nauw samen om in onderlinge samenhang de programma doelstelling te realiseren. Als projectmanager ben je met je team dus deel van een groter geheel en rapporteer je aan een programmateam en een programma kernteam, dat de voortgang op de programma roadmap bewaakt.

Opdracht:

De PIM roadmap focust zich op het inrichten van de Product Master Data Management structuur.

 

Als Project Manager ben je meer precies verantwoordelijk voor:

 • het opleveren van het project binnen de afgesproken scope, tijd en kost
 • het garanderen van de succesvolle uitrol van het project door:
 • het aansturen van het projectteam
 • het coördineren van de projectwerkzaamheden
 • het afdwingen van beslissingen en business validaties
 • het opvolgen en beheren van de scope, planning en kost van het project
 • het beheren en managen van wijzigingen tov afgesproken scope, tijd en kost volgens het programma Change Request proces
 • het beheren van de verwachtingen van de stakeholders van het project door:
 • het in kaart brengen en up to date houden van een overzicht van deze stakeholders
 • het in kaart brengen en managen van de impact van je project op de business stakeholders
 • het opvolgen en beheren van de communicaties rond het project

Verwachte output:
Als Project Manager lever je minimaal volgende output:

 • een kwalitatief, up-to-date en gevalideerd projectblad en Project Management Plan (PMP) in de programma standaardformaat en gearchiveerd op ons interne archief
 • een oplijsting van de project deliverables in een gedetailleerde Work Breakdown Structure (WBS)
 • een kwalitatieve en up-to-date projectplanning, mét in kaart gebrachte afhankelijkheden en milestones
 • een projectstatusrapport in ons standaardformaat en gearchiveerd volgens de richtlijnen van het programma
 • een resource demand op korte, middellange en lange termijn, in onze standaard excel

Rapportering:
Als Project Manager rapporteer je:

 • minimaal maandelijks in een statusmeeting over de status en voortgang van je project aan de programmamanager, de project-opdrachtgever en project-verantwoordelijke, volgens de programma format
 • via de maandelijkse Project Status Report (PSR) en de kostenrapportering aan de programmamanager,  het programmateam en het kernteam
 • mogelijke issues of grote wijzigingen aan het programma kernteam en breng je advies uit over te nemen stappen.

Evaluatie:
Op regelmatige tijdstippen vindt een evaluatie plaats van de uitvoering van bovenstaande.

Aanbod

 • Je bent bij ons géén nummer, wij houden van een persoonlijke en menselijke aanpak. 100% eerlijke communicatie is ook typisch Xquisit!
 • Wij waarderen jouw talent, kunde en inzet. We gaan dan ook altijd tot het uiterste om ervoor te zorgen dat jij goed in je vel zit op je werk en dat je je thuis voelt, zowel bij ons als bij de eindklant.
 • De mogelijkheid om jezelf te kunnen ontwikkelen is van onschatbare waarde. Cursussen, opleidingen, certificaten, … zijn dan ook altijd bespreekbaar.
 • Aan vaste werknemers bieden wij een interessant pakket van voordelen waaronder een competitief salaris, een firmawagen, hospitalisatie- en groepsverzekering, 12 extra ADV-dagen en dergelijke.
 • Je bent steeds welkom op ons kantoor in het rustige groen van Brasschaat en er worden regelmatig events georganiseerd voor leden van de Xquisit-familie!
Solliciteren

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Privacyverklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close